Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 31  

SENIOR SEGÍTŐ PÁLYÁZAT 2019/20

Pályázati kiírás

Letölthető PDF formátum

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZGÁZ CAMPUS KOLLÉGIUMAINAK (FÖLDES FERENC KOLLÉGIUM, KINIZSI KOLLÉGIUM, TARKARÉTI KOLLÉGIUM) SENIOR SEGÍTŐ (KORÁBBI ELNEVEZÉSSEL NEVELŐTANÁRI) STÁTUSZAIRA

A BCE KÖZGÁZ CAMPUS KOLLÉGIUMAIBAN PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK A 2019/2020-AS TANÉVRE AZ ALÁBBI KOLLÉGIUMI SENIOR SEGÍTŐ STÁTUSZOKRA:

- Földes Ferenc Kollégium: 4 fő senior segítő (külföldi hallgatók ügyeinek intézése, ügyeleti feladatok ellátása) és 1 fő internethálózat üzemeltetés és rendszergazdai funkciók ellátása (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel)

- Tarkaréti Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (belépőkártyák kezelése, szobabeosztás készítése, olvasó- és szabadidős helyiség üzemeltetése, (könyvtárosi) feladatok ellátása, ügyeleti feladatok ellátása, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése)

- Kinizsi Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (Neptun rendszer kezelése, szobabeosztás készítése, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése, ügyeleti feladatok, KB munkájának segítés és koordinációja, kollégiumi kommunikáció segítése)

A SENIOR SEGÍTŐK MEGBÍZATÁSA:

- a Földes Ferenc Kollégiumban 10 hónapra szól, 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig,
- a Kinizsi Kollégiumban 12 hónapra szól, 2019. július 1-től 2020. június 30-ig.
- a Tarkaréti Kollégiumban 12 hónapra szól, 2019. július 1-től 2020. június 30-ig.

A pályázatokat az adott épület Kollégiumi Bizottsága véleményezi, majd személyükről a campus igazgató dönt az épületfelelősök egyetértésével, aki írásban, külön megbízással határozza meg a konkrét, személyre szóló feladatokat. A senior segítők számára a campus igazgató saját hatáskörben a kollégiumban férőhelyet biztosít külön bérleti szerződés szerint.

A pályázók több kollégiumot is megjelölhetnek (rangsort felállítva).

FELADATUK:

a BCE Kollégiumaira vonatkozó Keretszabályzat (BCE Kollégiumokra vonatkozó SZMR) szerint:
- elősegíteni az értelmiségi vezetői szerepkörre való felkészülést,
- ellátni a kollégium vezetője által rájuk bízott feladatokat,
- együttműködik a kollégium épületfelelősével és az üzemeltetési koordinátorral,
- Kollégiumi Bizottság munkájának segítése,
- segíteni és felügyelni a kollégiumi Házirend és egyéb szabályzatok rendelkezéseinek, valamint az együttélés normáinak betartását,
- segíteni a kollégisták beilleszkedését, problémáik megoldását,
- előre meghatározott beosztás alapján ügyelet lát el, az épületben biztosított 0-24 órás ügyelet részeként;
- feladataik teljesítéséről havonta beszámol az Épületfelelősnek.

Továbbá a megbízási szerződésükbe foglaltak szerint.

DÍJAZÁSUK:

- Külön megbízási szerződés szerint

PÁLYÁZHATNAK:

- Akik a BCE végzett hallgatói, vagy akik legalább a 4. aktív félévüket töltik a 2018/19/2. szemeszterben,
- Akik a megpályázott BCE kollégiumaiban laktak (laknak),
- Akik rendelkeznek Egyetemünkön szerzett kollégiumi közéleti, érdekképviseleti tapasztalatokkal.
- Külsős személy (akinek minimum egy alapszakos diplomája van más felsőoktatási intézményből, illetve van legalább 2 év kollégiumi tapasztalata)

PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

- A pályázó személyes adatait, elérhetőségeit (telefon, email),
- Az eddigi kollégiumban és egyetemen végzett közéleti, közösségi és érdekképviseleti tevékenységeit,
- Pályázatának motivációit, elképzeléseit a feladat ellátására,
- Melyik kollégiumba/kollégiumokba szól a pályázata (prioritás szerinti sorrendben).

A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE:

2019. április 19. 12 óra elektronikusan elküldve: kozgazcampus@uni-corvinus.hu email címre, az email tárgyában: Senior segítői pályázat 2019/20.

A beérkezett pályázatról visszaigazolást küldünk 1-2 munkanapon belül.

MEGHALLGATÁSOK VÁRHATÓ IDEJE:

2019. április 22. - május 03. közötti időszakban.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL ÁLL A PÁLYÁZÓK RENDELKEZÉSÉRE:

- Földes Ferenc Kollégiumban: Hankó Nóra 06-1/452-7585
nora.hanko@uni-corvinus.hu

- Kinizsi Kollégiumban: Fodor Katerina 06-1/452-7588
katerina.fodor@uni-corvinus.hu

- Tarkaréti Kollégiumban: Bakos Sándor 06-1/262-4511
sandor.bakos@uni-corvinus.hu

A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT ERRE A CÉLRA LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEZI.

AZ ELBÍRÁLÁST KÖVETŐEN A JELENTKEZŐKET EMAILBEN ÉRTESÍTJÜK.

Utolsó frissítés: 2019.04.08.