Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 31  

SENIOR SEGÍTŐ PÁLYÁZAT 2018/19

Pályázati kiírás

Letölthető PDF formátum 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus Kollégiumainak (Földes Ferenc Kollégium, Kinizsi Kollégium, Tarkaréti Kollégium) senior segítő (korábbi elnevezéssel nevelőtanári) státuszaira

A BCE Közgáz Campus Kollégiumaiban pályázatot hirdetünk a 2018/2019-as tanévre az alábbi kollégiumi senior segítő státuszokra:

-          Földes Ferenc Kollégium: 4 fő senior segítő (külföldi hallgatók ügyeinek intézése, ügyeleti feladatok ellátása) és 1 fő internethálózat üzemeltetés és rendszergazdai funkciók ellátása (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel)

-          Tarkaréti Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (belépőkártyák kezelése, szobabeosztás készítése, olvasó- és szabadidős helyiség üzemeltetése, (könyvtárosi) feladatok ellátása, ügyeleti feladatok ellátása, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése)

-          Kinizsi Kollégium: 1 fő számítógépes rendszer üzemeltetése, rendszergazdai funkciók (a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, help desk feladatok ellátása a kollégisták körében, együttműködésben az Informatikai és Szolgáltató Központ szakembereivel), 3 fő senior segítő (Neptun rendszer kezelése, szobabeosztás készítése, külföldi hallgatók ügyeinek kezelése, ügyeleti feladatok, KB munkájának segítés és koordinációja, kollégiumi kommunikáció segítése)

A senior segítők megbízatása:

-          a Földes Ferenc Kollégiumban 10 hónapra szól, 2018. szeptember 1-től 2019. június 30-ig,

-          a Kinizsi Kollégiumban 12 hónapra szól, 2018. július 1-től 2019. június 30-ig.

-          a Tarkaréti Kollégiumban 12 hónapra szól, 2018. július 1-től 2019. június 30-ig.

A pályázatokat az adott épület Kollégiumi Bizottsága véleményezi, majd személyükről a campus igazgató dönt az épületfelelős adminisztrátorok egyetértésével, aki írásban, külön megbízással határozza meg a konkrét, személyre szóló feladatokat.

A pályázók több kollégiumot is megjelölhetnek (rangsort felállítva).

Feladatuk:

a BCE Kollégiumaira vonatkozó Keretszabályzat (BCE Kollégiumokra vonatkozó SZMR) szerint:

-          elősegíteni az értelmiségi vezetői szerepkörre való felkészülést,

-          ellátni a kollégium vezetője által rájuk bízott feladatokat,

-          együttműködik a kollégium épületfelelős adminisztrátorával és az üzemeltetési koordinátorral,

-          Kollégiumi Bizottság munkájának segítése,

-          segíteni és felügyelni a kollégiumi Házirend és egyéb szabályzatok rendelkezéseinek, valamint az együttélés normáinak betartását,

-          segíteni a kollégisták beilleszkedését, problémáik megoldását,

-          feladataik teljesítéséről havonta beszámol a campus igazgatónak.

Továbbá a munkaköri leírásukban foglaltak szerint.

Díjazásuk:

-          A BCE Szenátusa elé terjesztett kollégiumi SZMR előírásai szerint.

Pályázhatnak:

-          Akik a BCE végzett hallgatói, vagy akik legalább a 4. aktív félévüket töltik a 2017/18/2. szemeszterben,

-          Akik a megpályázott BCE kollégiumaiban laktak (laknak),

-          Akik rendelkeznek Egyetemünkön szerzett kollégiumi közéleti, érdekképviseleti tapasztalatokkal.

-          Külsős személy (akinek minimum egy alapszakos diplomája van más felsőoktatási intézményből, illetve van legalább 2 év kollégiumi tapasztalata)

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-          A pályázó személyes adatait, elérhetőségeit (telefon, email),

-          Az eddigi kollégiumban és egyetemen végzett közéleti, közösségi és érdekképviseleti tevékenységeit,

-          Pályázatának motivációit, elképzeléseit a feladat ellátására,

-          Melyik kollégiumba/kollégiumokba szól a pályázata (prioritás szerinti sorrendben).

A pályázatok beérkezési határideje:

2018. április 20. 12 óra elektronikusan elküldve: kozgazcampus@uni-corvinus.hu email címre, az email tárgyában: Senior segítői pályázat 2018.

A beérkezett pályázatról visszaigazolást küldünk 1-2 munkanapon belül.

Meghallgatások várható ideje:

2018. április 23. - május 04. közötti időszakban.

További információkkal áll a pályázók rendelkezésére:

-          Földes Ferenc Kollégiumban: Varga László 06-1/452-7585

raday@uni-corvinus.hu

-          Kinizsi Kollégiumban: Fodor Katerina 06-1/452-7588

katerina.fodor@uni-corvinus.hu

-          Tarkaréti Kollégiumban: Bakos Sándor 06-1/262-4511

sandor.bakos@uni-corvinus.hu

A beérkezett pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság véleményezi.

Az elbírálást követően a jelentkezőket emailben értesítjük.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.04.08.